Stor oro i Västsverige för bilindustrin

Många västsvenskar är oroade över krisen inom industrin. Tusentals jobb står på spel och redan har varslen duggat tätt.

Hur ska frågan hanteras? Är det ägarnas ansvar eller svenska statens? Vem ska göra vad?

Dilemmat för regeringen är att både Saab och Volvo har vikande marknader. Regeringen anser inte att den ska agera utifrån ett ägarperspektiv och därmed riskera skattebetalarnas pengar. Det resonemanget köper nog de flesta. Men om bolagen inte kan överleva, blir det massarbetslöshet och då kommer staten, regionerna och kommunerna att tvingas agera och då är det återingen skattemedel som satsas.

Samtidigt måste vi konstatera att "sanningen" har kommit ikapp oss. Vi har alla vetat att personbilar är miljöskadande och att oljan är en ändlig tillgång. Varför har vi inte tidigare drivit kravet om miljöanpassning?

Idag spekuleras om "de tre stora", Ford, GM och Chrysler, befinner sig i slutstadiet av sitt imperium? Asiaterna har satsat på mindre fordon, alternativa bränslen, men samtidigt komfort och kvalité. Ska mäktiga USA bekänna sig utkonkurrerade av de nya asiatiska utmaningarna, som egentligen inte alls är nya, men det verkar som om många besutsfattare hargjrt som strutsen, stoppat huvudet i sanden och trott sig undvika de nya vindar som blåser.

Det stora dilemmat är att både Saab och Volvo har produkter, om några år, som står sig väl i den internationella konkurrensen. De har satsat miljarder i forskning och utveckling och står väl rustade med nya modeller. Men hur ska de kunna "övervintra"?

Vi väntar på besked om industrins framtid.