Varför tänder man eld på en mataffär?

Jag lever i en stad där det varit flera bränder. För några år sedan var det någon (eller några) som brände ned tre av våra förskolor. I slutet av förra året brann också ett kvarter ned i centrum. Den skräck som spred sig är nästa obeskrivbar.

Nu är det någon som ger sig på mataffärer. Det sprider sig en hemsk känsla av otrygghet då denna typ av attacker sker. Vi säger att vi ska nedrusta försvaret för vi har inte någon yttre fiende, men samtidigt har vi inre attacker på vår välfärd, och inte minst på trygghetsfrågorna. Därför blir det också satsningar på en ökad övervakning, vilket i sin tur leder till att den personliga friheten begränsas.

För min del gör det inget att det finns övervakningskameror på offentliga platser. Det skapar trygghet. Jag vet att om något övergrepp sker så är sannolikheten stor att gärningsmannen har fastnat på bild. Jag avstår gärna min "frihet" och blir fotad om det kan hjälpa till att finna en brottsling.

Kristdemokraterna har drivit krav på en civilkuragelag. Jag är inte någon större anhängare av en massa lagar, men idén med ett ökat civilkurage är att vi måste bry oss mer om varandra.

Det gäller att reagera. Att vara vaken och se till att inget "brottsligt" förekommer.

För att få stopp på otryggheten måste vi hjälpas åt. Hellre en signal för mycket till polisen än ingen alls.