När alla fick säga vad de ville

Jag har varit ordförande för kristdemokraternas partifullmäktigemöte idag. Det känns alltid som ett stort förtroende då man får möjlighet att vara ordförande. Denna gång handlade det bland annat om att fastställa Kristdemokraternas lista till EU-valet. Det rådde stor uppmärksamhet kring nomineringen av Lennart Sacredéus, eller rättare sagt att han inte var nominerad av de som hade ansvaret för detta.
Nu blev han föreslagen under mötet och min uppgift var att se till att mötet genomfördes enligt en beslutad ordning. Vid min sida fanns Emma Henriksson, som utstrålar trygghet och är duktig i denna roll. Tillsammans hade vi ambitionen att mötet skulle ske demokratiskt, värdigt och enligt konstens alla regler. Jag tror att vår del genomfördes bra eftersom Göran Hägglund avtackade oss och talade om att vi "skött det med bravur".
Om det blir spekulationer kring nomineringen av Dalarnas riksdagsledamot så vill jag försäkra att alla ombud fick framföra sina och respektive distrikts åsikter. En lång valprocedur blev resultatet av ett stort antal yrkanden. När omröstningen slutligen var avslutad var Sacredeus inte vald. Om detta var rätt beslut eller inte kommer måhända att diskuteras, men mötet präglades av en demokratisk ordning och anda. 55 kristdemokrater finns på listan. Omröstningen avslutades med ett tacktal av förstanamnet Ella Bohlin och kandidaterna fick ett starkt stöd och intensiv uppmuntran från de många ombuden.
Det känns skönt att ha lyckats lotsa ett känslomässigt laddat möte där tonen blev respekt för olika åsikter och alla kunde skiljas åt i samstämmighet..

Kristdemokraterna, Ella Bohlin
Lilith

Ni skötte er bra