Nytt år - Nya möjligheter

Ett nytt år innebär mängder av nya möjligheter!

T.S Eliot lär ha sagt: For last year´s words belong to last year´s language and next year´s words await another voice. And to make an end is to make a beginning. På svenska kanske det blir något i stil med: Förra årets ord tillhör förra årets språk och nästa års ord förväntar sig en annan röst. Och att göra ett slut är att göra en början".

Något att fundera kring är hur vi använder våra ord. Det vi sagt kan inte tas tillbaka, men vi kan se till att vissa saker aldrig blir sagda. Psalmisten skrev en bön om "sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar."

Tänk om 2009 kunde bli ett år då mängder av varma och uppmuntrande ord fick uttalas! Utmaning: Börja redan idag att dela med dig av positiva ord!