Filantropiska fotavtryck

Inom klimatforskningen talar man om ekologiska fotavtryck. Med detta visas hur stor inverkan som människan har på miljön. Kristdemokraterna talar om förvaltarskap, dvs vårt ansvar att förvalta jordens tillgångar, inte förbruka dem. Tyvärr överutnyttjar vi ekosystemen. Vår livsstil måste ändras.

Jag vill nu mynta ett nytt begrepp, filantropiska fotavtryck. Med detta menas att vi påvisar hur vi ställer upp för medmänniskan och tar ansvar för varandra.

Jag utrycker mer om detta i en debattartikel i tidningen Dagen.