Köksbordsdemokrati

Den verkliga makten ligger inte hos riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige. Den har medborgaren själv. Vart fjärde år överlåter vi åt sådana som har vårt förtroende att fatta beslut på våra vägnar. Därför röstar vi på de personer som har vårt förtroende.

Men de flesta besluten som rör vår vardag fattar vi själva. Den verkliga demokratin äger rum runt köksbordet. Under decennier av socialistiskt inflytande har vi berövats tron på vår egen förmåga att fatta beslut. Nu sker en omvärdering i vårt land. Fler beslut förs över till medborgarna.

Varför ska skolkontoret bestämma vilken skola som barnen ska gå i?

Varför ska omvårdnadskontoret bestämma över vilket äldreboende som en äldre ska flytta till?

Varför ska kommunen bestämma över vem som utför omvårdnadstjänsterna inom hemtjänsten?

Varför ska Byggnadskontoret bestämma om utformningen av den nya tillbyggnaden?

Varför-frågorna är många.

Som politiker vill jag verka för valfrihet hela livet. Det man själv kan ta beslut om ska man göra. Köksbordet måste bli ett ändå viktigare forum för beslut.

Det är tillsammans, i familjen, som vi tar ansvar och därmed besluten.