Pensionärernas tur att få skatterna sänkta

Under sommaren har Kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund, hållit flera tal där han lyft fram situationen för Sveriges pensionärer. Många äldre upplever en orättvisa genom det s k jobbskatteavdrag som har gjort att landets löntagare fått betydligt mer pengar att disponera. Detta är en del av alliansregeringens jobblinje.

Kristdemokraterna har nu tagit ställning och tydligt angett att det är pensionärernas tur att få sina skatter sänkta. När det finns utrymme för nya skattesänkningar är pensionärerna den grupp som måste prioriteras.

Om någon undrar vad Kristdemokraterna gör under sommaren så handlar det bl a att skapa en politik som gynnar landets pensionärer. Särskilt viktigt är det att de med minst pension får en ordentlig skattesänkning. Hägglund har offentligt lovat att verka för detta och med ett starkt väljarstöd kommer han att kunna klara av det.

Skatter, pensioner, Göran Hägglund, Kristdemokraterna