Starkare väljarstöd för Kristdemokraterna

Man ska alltid ta opinionsundersökningar med ro, men då väljarstödet ökar är det alltig glädjande. Idag visar SKOP att Kristdemokraterna har gjort en stark ökning sedan senaste mätningen och hamnat på 6,1 procent.

Jag tror att det har att göra med sommarens framgångar för Göran Hägglund. I tal efter tal har han formulerat en politik som "går hem i stugorna".

Några axplock:
* Dags att sänka skatten för landets pensionärer
* Kulturen är mycket viktig för oss alla
* Pirater som vill stjäla annans egendom är enögda och deras åsikter ska bekämpas
* "Vanligt folk" måste känna att de har rätt att vara just "vanliga". Man måste inte vara annorlunda, man duger ändå
* Det civila samhället måste stärkas

Jag kan inte låta bli att skicka med några rader ur Hägglunds tal på rikstinget då han bland annat formulerade kulturpolitiken på ett sätt som många uppmärksammat. Han sa bl a

"Kulturen hjälper oss att se oss själva i andra och genom andras ögon. Kanske är det är kärnan i begreppet bildning. Att kunna se med klarare ögon på världen. Eller, kanske snarare, att se många världar. Att bilda sig är att färdas genom historiska händelser och miljöer, längs tidigare tankar och föreställningar, genom de av tid och tycke outslitliga klassiska dikterna och romanerna.

Bildning är att vidga sin egen verklighet och fantasi. Det är att växa som empatisk och inkännande människa. Det är med andra ord en livsviktig del av ett sammanhållet samhälle. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den skapar förutsättningar för det goda samhälle som är tryggt i sig självt."
 
Jag tror att politiker som Göran Hägglund, Maria Larsson, Ella Bohlin, Acko Ankarberg Johansson, för att nämna några, är de svenska framtidspolitikerna.


DN, Göran Hägglund, Kristdemokraterna