Hägglund ryter i om fastighetsskatten

Striden om fastighetsskatten fortsätter. Idag på DN Opinion är det Göran Hägglund som fortsätter kampen mot den mest orättvisa skatten och kräver att hela taxeringssystemet ska avskaffas avseende småhus. Detta var en av de stora frågorna för Kristdemokraterna inför regeringsbildandet, men reformen blev inte så omfattande som partiet krävt. Fortfarande finns det skevheter i systemet och Villaägarnas förbund har kraftigt protesterat och framfört argument att över 100 000 hus helt enkelt är feltaxerade. Medförfattare till artikeln är också förbundsdirektören Hans Lemker.

Följande mening sammanfattar idén kring artikeln: Vår uppfattning är att det en gång för alla är dags att riva upp taxeringssystemet med rötterna, stoppa nuvarande godtycke och försvåra för de krafter som vill återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på våra bostäder.

Stå på dig, Göran, och driv regeringen i din riktning. Du har ett starkt stöd över hela landet.

Kristdemokraterna, Göran Hägglund, Villaägarna, Fastighetsskatt, Intressant

Bloggare/skribenter om detta: Peter Andersson, P J Anders Linder,