I fädrens spår - för framtida segrar

När många kommer att höra om Vasaloppets slogan kanske man också kan reflektera över "fädrens spår".

Det är tidigare generationer som slitit och släpat för att åstadkomma dagens välfärd. Välfärdssamhället är uppbyggt av våra fäder.

Då kan man fundera över hur vi behandlar dem idag? Vilket värde och värdighet ger vi våra äldre?

Någon har sagt att svenska kor har rätt att få vistas ute i friska luften, men denna rättighet har inte våra äldre som kan tvingas sitta inom hus i flera år.

Det finns mycket som behöver ändras kring synen av våra "fäder" annars blir det knappast några framtida segrar. Ett samhälle som inte tar hand om sina äldre är knappast ett civiliserat samhälle.

Känns skönt att Kristdemokraterna har Maria Larsson i spetsen för alliansregeringens förändringar inom äldrepolitiken.
marie ch

hej

mch