London är en stor storstad

Jag har haft förmånen att vara med en delegation från Västra Götalandsregionen som varit på studiebesök i London. Vi har mött företrädare för kulturlivet, både administratörer, byråkrater och kulturutövare. Man slås av att London är en stor stad. Där finns i princip allt inom kultursektorn och det var mycket intressant att lyssna till hur engelsmännen ser på kulturen. De allra flesta engelsmän stöder regeringens satsning på kultur (73%-ökning av medel sedan 1997) och anser att skattemedel ska även i fortsättningen utgöra basfinansieringen. Att London är ett kreativt centrum syns på väldigt många sätt och inte minst är kulturturismen en väsentlig del av reseanledningarna. Under de här dagarna var det stort fokus på Michael Jacksons planer på att ge konserter i sommar. Bara tanken att lägga ett antal konserter till samma arena kommer att locka mängder av besökare.
Intrycket var att man arbetar strategiskt, är väldigt noggranna att målsätta och utvärdera. Dessutom flyter det in en hel del pengar också via National Lottery.
Många talar om the Creative industry och vikten av att tjäna pengar på kultur. Kändes som att det var helt OK att säga detta, vilket inte alltid är fallet i Sverige. Här finns, tyvärr, fortfarande en syn på att konstnärer ska vara något av ett "kall".

Slutsats: Resan gav oss många erfarenheter och värdefulla insikter.