På lärresa om demokrati och frihet

Den här veckan har jag varit i Sydafrika på en lärresa om betydelsen av demokrati och frihet. Vi har besökt massor med organisationer och insitutioner som arbetar med utvecklingen av Sydafrika. Vi har träffat människor från kåkstäderna som beskrivit sina liv före och efter befrielsen från apartheidpolitiken. 

Det blir mängder av reflekttioner under sådana här dagar. Många av de som vi mött använder kultur och idrott som verktyg för att åstadkomma förändringar.

Om det är något som framstår som tydligt så är det: Demokrati måste erövras varje dag. Starka krafter som vill förtrycka den enskilda människan gör sig ständigt påmind. Våld, övergrepp och utnyttjande av andra människor måste bearbetas i sin linda. Förebyggande arbete har stor betydelse.

Idag ska vi besöka Soweto och Apartheidmuseet.