Folknykterhet - fantasifoster eller spännande vision?

I dag firas Folknykterhetens Dag. Det har skett sedan 1924 och hette länge Nykterhetsfolkets dag. Alla en dag då man satte de nyktra i centrum. Numera talar vi om folknykterhet som handlar om visionen om att det svenska folket ska dricka mindre.

Är idén om nykterhet bara ett missfoster eller kan den vara en drivkraft som kan få EU-parlamentariker att agera i riktningar så att alkoholen framöver får en helt annan ställning än idag?

Om jag hade talat på Folknykterhetens Dag så hade jag nog lyft fram
- Mängden alkohol över gränserna måste minskas
- Den illegala handeln med alkohol måste stoppas
- Langning till minderåriga måste upphöra
- En attitydförändring till alkohol är nödvändig
- Att lagstiftning är plan B. Plan A är att folk frivilligt väljer bort alkoholen
- Att de europeiska länderna måste tillsammans se alkohol som ett hot mot folkhälsan
- Att barn har rätt till att växa upp i "vita " zoner

Se till att den som du sänder till Bryssel är en lovar att verka för en ändrad alkoholpolitik.