SVTs Eva Hamilton har förändrat TV-mediet

TV är inte längre TV. Förr handlade det om att man bänkade sig framför apparaten vid en viss tidpunkt för att se ett utanonnserat program. Dagens tablåer studerades noggrant och man avsatte tid vid ett givet tilfälle. Sedan digitalseringen inleddes blev också nya produktionsmetoder möjliga.

Sveriges Television har varit föregångare när det gäller anpassningen av "PLAY", dvs att man själv bestämmer när man ska ta del av ett program.

Årets branschpersonlighet är SVTs VD Eva Hamilton. Juryn vid Stockholm Media award motiverar utmärkelsen:

"Hon har tagit den stora kolossen ut i det nya medielandskapet med en banbrytande tjänst som förändrat tittarbeteenden och som till och med de kommersiella kanalerna applåderar. Efter SVT Play är tv-landskapet inte sig likt. SVT har uppdaterat public service-begreppet".

Detta innebär att om man t ex missade att se Ella Bohlins medverkan i PLUS häromkvällen så kan man ändå ta del av detta genom att använda sig av SVTPLAY.
Ella Bohlin medverkar i PLUS EU-special

Kristdemokraterna, Ella Bohlin, Dagens Media, Resumé,