Eget val (kundval) på gång i Skövde

2005 lämnade jag en motion (förslag) till Kommunfullmäktige om att införa Eget val i Skövde. Detta innebär att en person som fått hemtjänst beviljad kan själv avgöra vem som ska utföra tjänsten. Ofta kallas detta för kundval. Acko Ankarberg Johansson, kristdemokratisk kommunstyrelseordförande i Jönköping, fick uppgiften att utreda ett vårdvalssystem. Riksdagen beslutade i enlighet med hennes förslag och LOV (Lagen om Valfrihetssystem) skapades.

Den ger entreprenörer möjlighet att erbjuda sina tjänster. Kommunen tar fram en kravbok och alla företag som uppfyller kraven får vara med och erbjuda sina tjänster.

Vid nästa kommunfullmäktige kommer min motion att behandlas. Den föreslås bli antagen och därmed är Eget Val (kundval) infört i Skövde.

Det gamla ordspråket verkar gälla: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. (Men att utreda en fråga i fyra år är väl tålamodsprövande, särskilt då kristdemokraterna ingår i majoritetsstyret)