Kultur som omdaningskraft

I nordöstra England har en kraftig omdaning av samhället skett de senaste 20 åren. De kallar det för "regeneration" och handlar om hur kulturen använts som den kraft som omskapar samhället. Då skeppsvarven lagts ner och kolindustrin upphört konstaterade man att då inte längre "Coal is king" att man var tvungen att skapa något nytt.

På 20 år har denna del av England blivit ett av världens mest intressanta områden för "Creativa Industries". Kultur och kreativitet skapar tusentals arbetstillfällen och de kreativa näringar tillför en högre andel till BNP i denna del av världen än någon annanstans.

Det som utmärker området är att "public and private sector" arbetar tätt tillsammans, samtidigt som ett antal eldsjälar har fått stort utrymme för att förverkliga sina idéer.

Några ikoner, Baltic och SAGE Music center, står som dragare, men framför allt är det ett mycket stort antal småföretag som utvecklats, samtliga med kreativitet som gemensam nämnare.

Intressant att notera är också att Newcastle och Gateshead arbetar väldigt nära varandra. Två städer som träder upp tillsammans och nu verkar för att ytterligare stärka klustret i nordöstra England.

Jag har haft förmånen att få vara på en lärresa i området och tar nu med mig mängder av erfarenheter hem till vår situation i Västra Götaland.

I Skaraborg arbetar vi med ett projekt som heter Städer Som Sticker Ut (www.sssu.se) och som ingår i ett nätverk med kopplingar till Newcastle som heter Creative Cities Challenge (http://www.creative-city-challenge.net/) . Ska bli spännande att följa kulturens omdanande kraft i vårt område.