Alkoholen skördar för många offer på vägarna

Att det sker dödsoffer på våra vägar på grund av halkan är lätt att förstå. Men att alkoholen skördar fler dödsoffer än halkan är både absurt och oacceptabelt. I en ny rapport från Sika (Statens institut för kommunikationsanalys) visas att 16 % av de 247 fordonsförare som omkom i trafiken var alkoholpåverkade. Bland mopedisterna var procenttalet ännu högre. 27 % av mopedförarna som omkom var påverkade. Bland MC-förarna var det 18 %. Totalt omkom 397 personer i vägtrafiken under 2008, vilket är det senaste året som analyserats.

Ungefär 40% av olyckorna sker under vinterhalvåret. En vanlig dag sker 50 vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till polisen.

Glädjande i rapporten är att antalet döda i trafiken har minskat betydligt. 1975 dog 1172 personer i trafiken, att jämföra med de 397 som avled 2008.

Vi har genomfört en rad tekniska åtgärder för att minska trafikdöden. Bredare och säkrare vägar, mittfältsräcken, hastighetsbegränsning, vinterdäck etc. Men alkholen är ännu en stor bov. Det är alldeles för många personer som varje dag kör sin bil eller annat fordon påverkad av alkhol.

Vi behöver en attitydförändring. Se till att de som är med i ditt sällskap och kör bil inte dricker. Markera att det är oacceptabelt att sätta sig bakom ratten även efter en liten mängd alkohol. Sunt förnuft verkar inte räcka. Menmänniskornas engagemang är nödvändigt. Jag var tidigare motståndare till alkolås men inser att det kanske är tekniska lösningar som behövs då statistiken uppenbarligen bevisar att det sunda förnuftet inte räcker.

Jag vill inte se fler förbud - men vilka lösningar finns? Att spritfabrikörerna tillåts att annonser i fler medier underlättar ju inte problematiken.