Även flyktingfamiljer ska hållas samman

Nyhterna idag handlar om nya regler för flyktingar. Förslaget som diskuteras handlar om att den förälder som finns i Sverige måste kunna försörja sina barn innan de får tillåtelse att komma hit.

Jag anser att det bästa för barnen är att vara tillsammans med sina föräldrar. Familjer ska hållas samman.

Om en förälder är politiskt aktiv och kommer i konflikt med regimen och måste fly så är det naturligt att man vill också säkra skyddet för sin egen familj. Det är ofta därför som man flyr tillsammans.

De nya reglerna om försörjningsstöd låter visserligen bra vid en första anblick, men om konsekvenserna är att vi säger Ja till föräldrar som flytt men Nej till barnen så är det ett förslag som behöver röstas ned.