Vad är en kvinna?

Mobil konsthall på torget i Skövde

Vad är en kvinna? Vad innebär det att vara kvinna i vår tid? Eller kanske snarare vad formas man till att vara?

Mitt på Hertig Johans torg i Skövde har riksutställningars mobila konsthall öppnat. Verket som visas ,”Her” av den internationellt uppmärksammade samtidskonstnären Candice Breitz, är en gestaltning av ett antal karaktärer som Meryl Streep spelat under årens lopp. På ett antal bildskärmar (ofta sju parallella klipp) möter vi skådespelaren i olika skepnader som berättar en slags historia om vad det innebär att vara kvinna idag.

Reitz utnyttjar på ett mycket skickligt sätt ett antal ”klipp” och skapar på detta sätt ett verk från andra verk som ställer en rad frågor kring gestaltning och identitet av ”her”.

 Fram till den 18 oktober finns det mobila utställningsrummet kvar på torget.