Göran - dagens snackis

Ännu en gång har Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare, dragit igång en debatt (DN Opinion). Den pågår intensivt på nätet. Han framstår alltmer som den politiker som många kan identifiera sig med. Idag tar han åter fram begreppet "verklighetens folk".

Det finns så många proffs-tyckare som skapar värden och normer som "vanligt folk" inte känner sig i. Göran ryter till och menar att i Sverige måste man få vara en "vanlig" människa.

En politiker som formulerar sig så att "verklighetens folk" känner igen sig gör att många i "kulturvänstern" känner sig trampade på tårna, men Göran visar mod. Äntligen en ledande politiker som försvarar "vanligt folk". Man måste inte vara stjärna och ha "glamour-stämpel" för att ha ett värde.