"Börje i Värsås" uttrycker besvikelse

Idag besvarar jag en insändare, signerad Börje i Värsås, där en person är besviken över våra löften om fastighetsskatten. När nu de nya taxeringsvärdena för bostäder på landsbygden blivit klara beklagar han sig över att nu börjar det bli lika dyrt att bo på landsbygden som i städerna, avseende fastighetsavgiften.

Jag var med och kämpade på barrikaderna förra valet och talade om fastighetsskatt, vårdnadsbidrag och drivmedelskostnaderna. Dessa tre frågor har visserligen hanterats av regeringen, men inte på ett sätt som jag är nöjd med. Jag har aldrig bott på landsbygden och har inga som helst egenintressen för mina agerande för landsbygden. Det handlar helt enkelt om att jag är övertygad om att landsbygden och dess "gröna" företag behövs.

Vill du läsa vad jag svarade "Börje i Värsås" så följer svaret här: Publicerat i SLA 2010-04-18

Svar till signaturen Börje i Värsås 

Du uttrycker missnöje med reformen om fastighetsskatten. Det uppskattar vi kristdemokrater. Vi är inte heller nöjda. Vi drev frågan hårt under senaste valrörelsen, men resultatet blev inte vad vi ville. För vissa villaägare har den haft oerhört stor betydelse och i den delen har vi nått långt. Men för många fastighetsägare i Skaraborg har den inte lett till några större förbättringar ännu. Hade det tidigare systemet varit kvar hade nog missnöjet varit ännu större, så vi har inlett ett steg i rätt riktning, men mycket återstår. Fastighetsskatt och taxeringsvärden är viktiga frågor. Ska det bli en fortsatt reformering för de som bor på landsbygden behövs ett ökat stöd för kristdemokraterna. Vi vill fortsätta reformen och värna landsbygden.
Conny Brännberg (KD)