Många irriterade över arvodeshöjningen

Det har varit många artiklar i SLA om arvodena för politikerna i Västra Götalandsregionen. Inte minst sedan den senaste höjningen. Många har krävt svar från regionråden. Arvodesberedningens ordförande har fått mycket kritik för förslagen, men hittills har inga råd svarat.

Idag publicerar jag, tillsammans med Monica Selin, följande reflektion från oss kristdemokrater som deltog i debatten om beslutet som fattades av regionfullmäktige i mars.

Olyckligt att vi beslutar om våra arvoden
En rad artiklar i SLA har handlat om de nya arvodena för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Senast uppmanades vi regionråd på ledarplats att träda fram och förtydliga våra ställnings taganden. Vi Kristdemokrater ställde inte upp på förslaget efter en lång diskussion i frågan. Frågor som rör storleken på arvoden för förtroende valda är känsliga och med all rätt öremål för kritik, diskussion och granskning. Vi tycker att det är olyckligt med situationen som innebär att de förtroende valda själva ska besluta om skäliga uppräkningar. Kristdemokraterna föreslog därför att arvodet skulle knytas till ett externt index för att i framtiden undvika denna situation. Vår mening var att detta externa index skulle vara riksdagsledamöternas månadsarvode vars storlek bestäms av en från riksdagen fristående nämnd. Vårt förslag på regionfullmäktige var därför att grundbeloppet föreslås till 100 procent av riksdagsledamöternas månadsarvode, precis så som råder i många kommuner, bland annat Skövde.