Tydligt besked om vårdnadsbidraget

Svenska folket vill ha det. Kristdemokraterna vill höja det. Så kan man sammanfatta resonemangen kring vårdnadsbidraget.

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Dessutom kan man konstatera att 85% av svenska folket säger nej till en tvångsdelning av föräldraförsäkringen.

Kristdemokraterna vill att föräldrarna både ska få mer tid för sina barn, men också själva kunna välja vem av föräldrarna som ska använda föräldraledigheten. Valfriheten är viktig.

Dessutom vill Kristdemokraterna öka vårdnadsbidraget med 100%.

Läs mer i SvD.