Alliansen lovar pengar till digitalisering av biografer

Det är glädjande att allianspartierna enats om ett valmanifest och att det också finns en del utfästelser kring kulturpolitiken.

Ett av många glädjande besked är att det ska tillföras medel för digitaliseringen av biografer. I Västra Götaland pågår just nu filmträffar där denna fråga diskuteras.

Biograferna står inför ett stort teknikskifte. För de större biograferna som ägs av SF och Svenska Bio så pågår redan en stor satsning, men på de mindre orterna så är oron stor inför förändringarna. Det finns helt enkelt ingen lönsamhet i investeringarna, men om all distribution om något år sker digitalt så kommer mängder av biografer att slås ut. Mats Svegfors som utredde frågan föreslog en samfinansiering, en tredjedel från staten, en tredjedel från kommuner/lansting och en tredjedel från näringen.

Regeringen har inte tidigare sagt något i frågan, men i valmanifestet står det klart att det blir pengar till digitaliseringen. Ett besked som många väntat på.

Mer om manifestet finns att läsa i de flesta medier idag.