Märkligt S-förslag om servicetjänster

Alliansen har med stor framgång infört avdrag för hushållsnära tjänster, de som i vardagen kallas för RUT-avdrag. Detta ska de rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen avskaffa om de får makten.

Samtidigt så gör nu två ledande S-politiker, Ilija Batljan och Carin Jämtin, ett utspel på DN Debatt, som handlar om en ny variant av de hushållsnära tjänsterna. Idén handlar om en butler på tunnelbanan. Man ska kunna ta med sig smutstvätten till tunnelbanan, lämna in den då man åker och sedan kunna hämta ut den, nytvättad, senare.

S anser alltså att det är helt förkastligt att en person åker hem och tvättar åt någon, men att själv släpa med sig smutstvätten och lämna den till en person i tunnelbanan som tvättar åt en är alltså ett av deras nya drag.

Artikeln bygger på idén att man ska utveckla servicetjänster i samband med kollektivtrafiken som gör att folk får tid över. De fråga "När ska vi stockholmare få tid att älska och skratta?". Idén om att bygga in kollektiva tjänster i SLs lokaler är inte helt fel. Det finns säkert mängder av serviceinsatser som kan göras i samband med att man åker kollektivt, men det är själva politiken jag vänder mig emot. Jag gillar idén om att kunna hämta ut en färdigfylld matkasse vid sista hållplatsen och bara behöva släpa hem den sista biten.

Med buller och med bång har S talat om "pigor" och menat att vi utnyttjar människor som sysslar med hushållsnära tjänster. Detta har fått stort utrymme i media och i de politiska debatterna.

Nu vet vi att det inte är själva jobbet som är fel utan det är platsen. Om det sker i hemmet, där man normalt har sin smutstvätt, så är det något negativt med detta, men om man däremot släpar med sig smutsen till kollektivtrafikens lokaler och låter den blir tvättad där så är det något bra.

Rena snurren, tycker jag.

DN, Aftonbladet, Expressen,