ROT och RUT är stora framgångar

Företagarna visar i en rapport att minst 18 000 heltidsjobb har skapats genom regeringens arbete med hushållsnära tjänster (RUT) och avdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Många v dessa jobb var tidigare s k "svarta" jobb, men har nu blivit vita. Det tjänar samhället på, men framför allt individen.

Ur rapporten:
Skatterabatten har överträffat alla förväntningar. Under det senaste året sedan fakturamodellen infördes (1 juli 2009 – 30 juni 2010), har Skatteverket betalat ut ca 10,3 mdr kronor i ROT- och RUT-avdrag.

Närmare 890 000 personer har fått skatterabatten och 27 % (239 000) av dem har fått RUT- avdrag, medan 73 %, 648 000, har fått ROT-avdrag, och därmed är ägare eller delägare i fastighet eller bostadsrätt. Ser vi till företagen som utför tjänsterna är det drygt 11 000 som arbetat med RUT-arbeten och ca 55 000 som utför ROT-tjänster. Det genomsnittliga ROT- avdraget uppgår till ca 14 500kr, medan motsvarande siffra för RUT är ca 3 800 kr.

Effekterna av de införda skatteavdragen har varit mycket positiva. De har bidragit till nya jobb, nya företag, bättre konkurrens och mindre svartarbete.

I västra Götalands beräknar man att det har skapats 530 nya jobb via RUT och 2500 via ROT. Det är alltså över 3000 nya jobb som har skapats.

Budskapet inför valet är enkelt. Alliansregeringen vill fortsätta med avdragen och gärna utveckla dem. De rödgröna vill avskaffa dem. Det innebär nog att merparten av dessa personer som idag har ett arbete blir arbetslösa.

Av denna summa avser ca 90 % ROT-tjänster.