Turismen - framtidens industri

Rätt hanterat så kan turismen bli betydande i Västsverige. Detta skriver tre forskare på GPs debattsida och menar att det finns en stor potential för utvecklingen av turismen. Samtidigt höjer de ett varningens finger för att Västsverige som varumärke blir allt och därmed inget.

Lösningen handlar, enligt debattörerna, om att lyfta fram det unika och genuina och ta fasta på detta.

"Det finns ett kulturhistoriskt arv som präglar människorna på en plats och har man ett budskap som förstås och bejakas på den plats det berör, blir kommunikationen äkta och kan förmedlas av dem som bor, verkar och upplever platsen. Vi måste våga bejaka det vi står för och våra rötter."

Jag har under de senaste åren haft förmånen att få lyssna till flera framgångsrika destinationer och det som ofta återkommer är att invånarna, de som bor och lever på platsen, måste känna stolthet över sin bygd och vilja visa den för andra. Om det lokala värdskapet saknas så blir också mottagandet därefter.

Det finns oerhört mycket som är unikt i Västsverige och surfar man runt en stund på www.vastsverige.com så finner man att det inte saknas utbud. Samtidigt får man ge debattörerna rätt i att det gäller att kunna kommunicera detta.

Rätt satsat så är turismen en av de stora kommande näringarna och redan idag kan vi kalla den för en av våra basnäringar i Västsverige.

Jag hoppas att få vara med nästa mandatperioden och utveckla turistnäringen i Västsverige.