Framgångar för kristdemokraterna i regionfullmäktige

Vi hade ett långt möte i Regionfullmäktige igår. Bland annat debatterade vi budgeten. I Västra Götaland finns en ny ledning (minoritetsledning) som består av S, V och MP. Huruvuda Sjukvårdspartiet ingår eller inte har det rått viss tvekan om, men efter gårdagens debatt står det klart att Sjukvårdspartiet är en del av vänsterkartellen i Västra Götaland.

För oss Kristdemokrater var det en positiv dag. Dels fick vi in massor av partikamrater i olika styrelser och nämnder. Vår gruppledare, Monica Selin, har gjort en mycket bra förhandling och vårt inflytande kommer att vara stort.

I går var det inte mindre än fyra av våra motioner uppe till behandling i regionfullmäktige. Samtliga bifölls. Det är inte varje dag det händer.

  • Kulturpass - idé om att skapa ett kort som kopplas till vår kollektivtrafik och kulturinstiutioner.
  • Volontärer i vården - ta vara på de frivilligarbetare som vill ställa upp för sina medmänniskor
  • Utveckla Grön rehab - framgången med verksamheten vid Botaniska Trädgården behöver spridas
  • Förebygg självmord - prevention av suicidförsök

Dessa fyra motioner fick alltså stöd och på detta sätt visar vi att Kristdemokraterna aktivt verkar för att utveckla de verksamheter som vi ansvarar för och ger ett bidrag till att ge våra invånare "det goda livet" (namnet på vår vision)