Är personval rätt väg?

Diskussionerna om personval har fått ny fart efter den senaste tidens debatt om fusk i samband med nomineringsarbeten inför fastställandena av listorna. Piratpartiet är det senaste partiet som drabbats av oegentligheter.
Många förespåkar ett ändå starkare personvalssystem för att förhindra fusk. SVD har en ledare i ämnet och tycks mena att dagens system där medlemmarna påverkar listorna tillhör en förgången tid. Dn ägnar flera artiklar åt detta.

Det är tråkigt att fusk förekommer. Tanken med partilistor är ju ändå att partiet går i godo för de som står på listan och att de gått igenom en slags intern koll så att endast sådana personer som har partiets förtroende finns på listorna.

Jag är en stark förespåkare för personval och har lyckats få många kryss i de senaste valen. Däremot anser jag bestämt att första partival, sedan personval. Att helt lämna listor som är "godkända" av partiet, vore att gå för långt.