Barn har rätt till en bostad

I helgen presenterade Maria Larsson ett förslag där hon vill lagstifta så att inga barn ska vräkas. Enligt Barnkonventionen har barn rätt till en bostad och en trygg uppväxt. Att det i vårt välfärdssamhälle sker vräkning av barn är oacceptabelt. Bakom en vräkning ligger ofta en personlig tragedi hos en vuxen och då vräkning genomförs blir barnen de som drabbas, trots att de är helt oskyldiga. Barn är beroende av sina föräldrar och om föräldrarna eller en enskild förälder inte orkar ta sitt vuxenansvar måste samhället gripa in. Maria Larsson vill se till att inga barn blir vräkta och det hedrar henne. Jag gillar vår äldreminister som bryr sig om barnen.