Hushållsnära tjänster måste få finnas kvar

I många år har Kristdemokraterna värnat hushållsnära tjänster. Alliansregeringen har utvecklat idén och närmare en miljon svenska hushåll kan tänka sig att använda någon form av sådana tjänster. Almega har kommit med en intressant rapport ( Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster) som visar att över 11000 personer är sysselsatta inom hemservicebranschen. Den ser också ut att öka och man räknar med att ca 23000 nya kunder tillkommer varje månad. Vi kristdemokrater har menat att "vita" hemservicejobb håller undan svartjobben. Mycket tyder på att en sanering håller på att ske och att färre personer kan tänka sig att köpa svarta tjänster.

Undersökningen visar att alliansens väljare är mycket positiva till skattereduktionen. Men det är också intressant att se att de röd-grönas väljare också vill ha kvar den. Trots detta har det getts signaler från oppositionen att de hushållsnära tjänsterna försvinner vid ett maktskifte.

Låt oss se till att alliansregeringen får vara kvar. Därmed kommer en utveckling av denna och andra branscher att kunna fortsätta.

Undersökningen visar på en stark framtidstro inom branschen och att 2010 ser ut att bli ett gott år inom hemservicesektorn. Intressant att notera är att många kommer från en arbetslöshet och genom regeringens satsning på skatteavdragen har de fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.