Pengar till handikappidrotten

I Falköping finns ett utvecklingscentrum för handikappidrotten. Svenska handikappidrottsförbundet har certifierat detta som landets andra handikappcentrum. Det finns också ett i Eskilstuna. Västergötlands Handikappidrottsförbund har vänt sig till Kulturnämnden i Västra Götaland med ansökan om medel. Förslaget blev att ansökan skulle avslås. Jag medverkade då till att ärendet blev återremitterat och idag har det behandlats av nämnden. Förslaget var återigen avslag, dvs inga pengar. Jag har sedan en tid försökt att argumentera för att ansökan skulle beviljas. När jag reste till mötet i morse hade jag bestämt mig för att försöka att påverka de andra politikerna så att ett bidrag skulle beviljas. Nu blev det så och kulturnämnden beslöt att ge 400 000 kr till verksamheten. Det känns verkligen bra. Handikappidrotten gör ett fantastiskt gott arbete och i länet finns både en stor breddidrott men också många framgångsrika elitidrottare. Nu kommer Utvecklingscentrum Väst i Falköping att kunna genomföra ett antal satsningar. Detta kommer att glädja många ungdomar och deras klubbar.

Mer att läsa på Västergötlands Handikappidrottsförbunds hemsida.