Ska kollektivtrafik vara gratis?

Det pågår en diskussion i Västsverige om gratis kollektivtrafik. GP låter olika parter komma till tals. I Alingsås har det gjorts ett försök med fri kollektivtrafik och 6500 personer utnyttjade möjligheten,
Västtraffiks ordförande, Leif Blomqvist, uttalar sig och menar att det finns inget som heter "gratis kollektivtrafik". Någon måste betala och i så fall handlar det om att höja skatten. En konsult har räknat på det och menar att det inte finns någon samhällsnytta med att införa fria resor. Debatten lär fortsätta.