Skolverket presenterar nya gymnasiet

Många har väntat på Skolverkets förslag till inriktningar för den nya gymnasieskolan som ska införas hösten 2011. Förslaget kan ses på Skolverkets hemsida. Formellt sett ska regeringen godkänna detta och det anses att det kommer att gå igenom.

Det som redan är klart sammanfattas som
 • Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
 • 18 nationella program: yrkesprogram - högskoleförberedande program
 • Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program
 • Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram
 • En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen
 • Lärlingsutbildning
 • Ny betygsskala och nya ämnesplaner
 • Historia blir obligatoriskt ämne på alla program
 • Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet
 • Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen genom programråd
 • Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar
 • Särskilda varianter som ska godkännas av Skolverket
 • Gymnasieexamen ska även kunna avläggas inom gymnasial vuxenutbildning

Det som nu är nya förslag är bland annat:

 • Medieämnena blir inriktningar eller fördjupningar på samhällsvetenskapsprogrammet teknikprogrammet och estetiska programmet
 • Nya yrken på barn- och fritidsprogrammet
 • Ett nytt språkvetenskapligt ämne på humanistiska programmet
 • Alla program har nationella inriktningar utom vård- och omsorgsprogrammet
 • Entreprenörskap ska vara obligatoriskt som programgemensamt ämne på hantverksprogrammet, handel- och administrationsprogrammet, naturbruksprogrammet och ekonomiprogrammet
 • Juridik blir en inriktning på det nya ekonomiprogrammet
 • Turismämnena samlas på hotell- och turismprogrammet