Odlingslotter i Södra Ryd

Att lyssna till människor och vara tillgänglig är något av det viktigaste för en politiker. Genom att delta i vardagssamtal fångar man upp sådant som man kan föra vidare i de politiska beslutssalongerna. Ett litet, men trevligt exempel, är en motion som är på väg till kommunfullmäktige.
I stadsdelen Södra Ryd (ca 7500 invånare) finns många invandrare. De hade tidigare tillgång till odlingslotter men på grund av byggnationer så försvann de. De hade då önskemål om att få tillgång till ny mark.
Jag blev uppringd av en av deras ledare och han frågade om jag kunde hjälpa till med att få fram odlingslotter.
Det resulterade i en motion och den kommer nu till kommunfullmäktige i februari. Kommunstyrelsen gillar den och det ser nu ut som att det kommer att ordnas odlingslotter i Södra Ryd.
Det känns alltid roligt då man får vara medborgarföreträdare. Denna gång fick jag samtalet därför att invandrargruppen som önskade få odlingslotter kände förtroende för mig. De hade kunnat ringa någon annan, men nu fick jag samtalet. Det beror nog på att jag möter dem regelbundet och har en relation. De vet att jag vill vara med och föra deras talan.
Redan nu ser jag fram emot den första skördefesten som vi ska ha då den första skörden blir klar.
Politik handlar om stort och smått. Denna gång handlade det om odlingslotter - nästa gång kanske det handlar om miljonaffärer.