Politiker - ett förtroendeuppdrag

Att vara politiker handlar om förtroende. Jag gillar helst att kalla mig förtroendevald, snarare än politiker. Att få förtroende är något av det finaste som finns. Just nu pågår i de flesta partier val inför listor till riksdag, region/landsting och kommuner. För de som ska verka i politiken sker en "förtroenderesa" i fyra steg;
1. Få partiets medlemmars förtroende att bli nominerad till en lista
2. Få väljarnas förtroende att bli vald till fullmäktige eller riksdag
3. Få partiets förtroende att få uppdrag i nämnder och styrelser
4. Få förtroende bland ledamöterna i nämnden/styrelsen för att få igenom sina frågor
Om man slår upp "förtroende" i Wikipedia så kan man läsa följande:

Begreppet används i olika sammanhang
  • Inom sociologi: att en person litar på en annan person
  • inom organisationer: att en grupp/organisation litar på en annan.
  • inom politiska sammanhang, se t.ex. förtroendeomröstning.