Vilket blir Årets Museum?

Nu pågår nomineringarna till Årets Museum. Förra året var det Världskulturmuseet som erövrade utmärkelsen.

Årets museum är ett pris som ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Det ska vara ett museum som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, samarbetsformer, kommunikation, marknadsföring och sponsorverksamhet.
Förslag till Årets museum kan ges av medlemmar i Riksförbundet Sveriges Museer samt medlemmar i Svenska ICOM. Alla museer i Sverige kan nomineras, oavsett medlemskap i ovan nämnda föreningar. Kolla med din kommun och driv på att det blir många nomineringar.

Mer finns på riksförbundets hemsida.