Kristdemokraterna - Sveriges nya frihetsparti

Igår höll Göran Hägglund ett spännande inledningstal vid Kristdemokraternas riksting, i år förlagt till Örebro. I talet framhöll han vikten av att medborgarna ska få ta ett större ansvar och därmed ska politiken och politikerna hålla sig borta i många frågor. Det man själv kan bestämma om det ska man också få bestämma över.

Samtidigt lyfte han också fram något av en makeover för partiet. I sin iver att verka för ett bättre Sverige har man ofta medverkat till lagstiftning. Nu ska istället frihet få råda, åtminstone i de fall där man själv, hemma vid köksbordet, kan fatta beslut för sin egen situation. Ingen ska uppfatta KD som ett förbudsparti, mer som ett frihetsparti.

Samhällsengagemang ska i första hand bygga på de naturliga gemenskaper som finns, familjen, föreningar och andra sociala sammanslutningar, inte på riksdagens lagstiftningsmöjlighet.

I talet återkom han också till begreppet verklighetens folk och lyfte fram betydelsen av familjen, korta köer i vården, fortsatt sänkt skatt för pensionärerna och menade att det som verklighetens folk talar om är sådant som berör vardagslivet. Ambitionen var också tydlig att bli pensionärernas parti.

Under rikstinget kommer också partiets "affisch-frågor" att presenteras.

Sändingar från rikstinget sker via SVT24.

SvD, DN,  SR, Dagen