Satsa på kollektivtrafiken

Idag har jag ett debattinlägg i SLA om kollektivtrafik:

Västra Götalandsregionen har 1,5 miljoner invånare boende i 49 kommuner. Samtidigt som regionens storlek är en styrka ställer den höga krav på tillgänglighet. Och för miljöns skull - höga krav på en väl fungerande kollektivtrafik. Det ska vara både möjligt och lockande att bo i Skara och studera i Göteborg eller att bo i Borås och jobba i Skövde.

Västtrafik har efter en tid med ett mycket hårt kritiserat betalsystem en tung uppförsbacke på förtroendefronten framför sig. Vi politiker måste ta åt oss av kritiken och inte slå oss till ro i tron att folk vänjer sig. Systemet måste justeras och anpassas till verkligheten. Annars riskerar vi att vakna upp i en situation där ett krångligt betalsystem i kollektivtrafiken gör att många helt enkelt undviker att ta bussen eller tåget. En sådan situation vore förödande för tillväxten i vår region. En förutsättning för en omfattande turism, ett rikt och blomstrande näringsliv och ett brett utbud av attraktiva utbildningar i Västra Götaland är att människor enkelt och tryggt kan resa inom och mellan regionens städer och kommuner. För detta krävs inte bara ett enhetligt biljettsystem. Det krävs också att biljettsystemet är begripligt.

Eftersom vanor ofta grundläggs tidigt i livet vill Kristdemokraterna utveckla fritidskortet för att regionens unga invånare ska göra till vana att åka kollektivt. Genom att höja åldern för hur länge man ska ges möjlighet att köpa fritidskortet görs kollektivtrafiken förmånlig och attraktiv för fler.

Månadskort lönar sig inte för alla samtidigt som det kan upplevas dyrt att betala för varje resa alltför ofta. Vi har motsatt oss borttagandet av det omtyckta 20-dagarskortet och vill därför införa ett flexibelt månadskort i hela regionen som laddas med ett antal dagsladdningar för dem som inte kan eller vill resa kollektivt varje dag. Vi vill också se över de ologiska taxegränserna som gör det orimligt dyrt att åka ett par hållplatser på vissa håll medan man för en mycket billig peng kan ta sig genom hela Göteborgs kommun.

När nu Västra Götalandsregionen blir ensam ägare till Västtrafik och hela regionen omfattas av ett biljettsystem finns goda förutsättningar att utveckla en kollektivtrafik som på samma gång kan bidra till att knyta ihop landsbygden med städerna i Skaraborg och samtidigt korta avstånden mellan städerna i hela regionen. Kristdemokraterna vill ta itu med den långa förtroendebacken och göra det attraktivt och möjligt för flertalet att lösa biljett och resa kollektivt i Västra Götaland.

Conny Brännberg (KD)

Ledamot i Regionfullmäktige