Sjukvården i Västra Götaland ska vara lättillgänglig och köfri

Det mesta av Västra Götalandsregionens arbete handlar om hälso- och sjukvård. Det finns mycket som är bra, men samtidigt så sker ett stort antal anmälningar till patientnämnderna då det brister.

Vi kristdemokrater anser att det finns några stora problem med vårt utbud av hälso- och sjukvård som måste åtgärdas. Vi anser att ledning och styrning av hälso- och sjukvården är ett sådant område. Att ha stora sjukhuskoncerner med en ledning i toppen skapar stora avstånd mellan personal och ledning och vi menar att flera av våra sjukhus behöver få en ökad självständighet. Ofta bryr sig inte patienten om ledningsfrågor, men i det långa loppet kommer just patienterna att vara vinnare om våra idéer får stöd.

Vi har en vision om en köfri sjukvård, När man behöver vård så ska man få den. Som ett första steg vill vi skärpa vårdgrantin och garantera tid hos specialist inom en månad. Vi menar också att vårdgarantin även ska inkludera tid för utredning.

Idag har vi alldeles för långa köer. Tack vare alliansregeringens pengar lett till ökade insatser och i några fall har det blivit betydligt bättre. Men mycket återstår.

Sjukvården måste vara tillgänglig. Det innebär att den första kontakten - ofta via telefon - ska också förbättras genom att vi stärker sjukvårdsupplysningen.

Under valrörelsen hoppas jag att vi får många tillfällen att debattera hälso- och sjukvården i Västa Götaland,