Två mil för bilen på en laddning

Det är intressant att följa utvecklingen av elbilar. DN Motor skriver om Toyotas satsningar på nya elhybrider som räknar med att kunna erbjuda en körning på 20 km på en laddning. Jämfört med dagens 2 km så är det en stor framgång.

Samtidigt så kan de flesta av oss konstatera att el-alternativet ännu inte nått den utveckling som krävs för att vara ett verkligt alternativ.

För oss som bor i landsbygdsområdet är bilen oerhört viktig och med dagens rådande drivmedelskostnader måste billigare alternativ tas fram. Samtidigt så är bilen en stor investering och när vi ändå ska göra en satsning så verkar det som att de flesta av oss ställer stora krav på komfort och goda köregenskaper.

Sverige är ett "ingenjörs"-land med många duktiga tekniker. Om medel tillförs så har vi goda möjligheter att vara med i utvecklingen av nya tekniker. Här finns en entreprenörsanda och "klokskap". Vi är nog alla överens om att bensinmotorn ska fasas ut och att nya drivmedel måste fram. Sverige har goda möjligheter att vara med i denna utveckling och detta blir en av regeringens utmaningar under den kommande mandatperioden. Inte så att politiken ska lösa det, men att se till att det satsas utvecklingsmedel är en politisk möjlighet.