Vi har råd att dela med oss

Sverige har en lång tradition av bistånd till länder runt om i världen. Kristdemokraterna vill att dessa insatser ska öka. Det kommer emellanåt röster som menar att Sverige kan dra ned på sitt stöd till andra länder. Jag anser att det är vår skyldighet att aktivt medverka för att skapa en bättre värld. Satsningar på bistånd som leder till utveckling i andra länder är angeläget.

I de 13 steg för ett mänskligare Sverige som Kristdemokraterna tagit fram inför valet finns även biståndsaspekten med:

"Sveriges bistånd ska vara generöst. Vi kämpar för rättvis och hållbar global utveckling, jämställdhet och demokrati. Men att bekämpa fattigdom handlar om mer än bistånd. Vi ska ha jordens fattiga, förföljda och förtryckta för ögonen när vi formar vår politik på alla områden. Vi vill riva ner EU:s handelshinder. Vi ska arbeta för att EU blir en fredsskapande kraft, inte enbart i Europa utan globalt. Utvecklingspolitik och miljöpolitik ska gå hand i hand." Läs mer på www.kristdemokraterna.se