Biodlare kan inte hindra bina att flyga till GMO-produkter

Biodlarna i Skaraborg är oroade inför den kommande säsongen. Ett antal GMO-grödor har börjat att odlas och bina kommer att hämta nektar därifrån för att sedan omvandla det till honung. Eftersom det inte är tillåtet att sälja livsmedel som innehåller genmodifierade produkter utan särskilt tillstånd.

Dessutom är biodlarna oroade över att de nya produkterna sprutas med medel som kan påverka pollineringen negativt.

Ett inslag sändes i Radio Skaraborg om detta idag. Senare under dagen kom ett besked från Jordbruksverket att honung är ett undantag från bestämmelserna.

Det är nog lättare att jordbruksverket gör ett undantag i sina bestämmelser än att biodlarna ska hindra bina att flyga till vissa grödor.

Många är oroade över att vi får mer GMO-grödor och att dessa i sin tur påverkar annat. Honungen  är ett sådant exempel.