Fyra pensionärer uppmuntrar landets pensionärer att ta ställning

Sverige står inför ett vägskäl. Höstens val kommer att bli mycket betydelsefullt. Det talas om två huvudspår; ett lag som står för en jobblinje, det andra för en bidragslinje.

I ett intressant debattinlägg på DN skriver fyra politiska erfarna "pensionärer" om varför de anser att Alliansen har den bästa politiken och därmed uppmanar landets pensionärer att rösta på den.

Det är Alf Svensson (KD), Birgit Friggebo (FP), Ulf Adelsohn (M) och Thorbjörn Fälldin (C) som gemensamt beskriver inte bara hur de vill att landets pensionärer ska ha det idag, men ger också en bild av den generation som byggt vår välfärd.

De skriver bl a:

Ingen ska ”falla för åldersstrecket” – förfärliga uttryck. Man ska inte bli omyndigförklarad bara för att man blir beroende av vård och omsorg på äldre dagar. Värdighet och respekt ska gälla. Givetvis ska inget byråkratiskt krångel hindra oss från att ta ett glas vin till maten om vi bor på ett äldreboende. Kommuner ska inte kunna skilja äkta makar åt när de bott ihop ett helt liv. Därför är det bra att Alliansen satt ned foten i de frågorna. Det motstånd som finns inom oppositionen mot att låta äldre och deras anhöriga få välja vem de vill anlita inom äldreomsorgen är svårt att förstå. Det borde vara lika naturligt som att välja skola, tandläkare eller optiker. Snarare är det än mer angeläget eftersom hemtjänst och äldreboende påverkar oss på ett helt annat sätt i vardagen. Vi vill gärna se en vidareutveckling av den reform om valfrihetssystem inom äldreomsorgen som Alliansen infört.

Alliansen, Pensionärer, Alf Svensson, Pension