Ostindiefararen en svensk ikon

Götheborg eller Ostinidiefararen är åter i hemmahamn. Uppmärksamheten under besöket i Stockholm i samband med Bröllopet var enorm. Överallt där Ostindiefararen lägger till så blir det folksamling och mediaintresse.

Jag minns för några år sedan då idén om bygget presenterades för oss. Det var ett antal eldsjälar som talade sig varma för projektet, men bland oss som skulle finansiera var intresset svalt. Tyvärr får man väl säga så här efteråt.

Några större svenska företag såg sin chans att använda båten ur marknadsföring. Jag hade förmånen att få vara med vid några hamnstopp under resan till Kina och såg det enorma intresset som visade sig för båten, men också hur sponsorerna tog tillfället i akt för att marknadsföra sig.

(Bilden är tagen utanför Koster 090909 då den marina nationalparken invigdes och det sköts salut ute på havet från Götheborg)
Götheborg kan bli en svensk ikon - en slags symbol för Sverige. Idag används ofta bilder på IKEA-varuhus eller ishotellet i Jukkasjärvi för att visa vad som är svenskt. Ofta finns den typen av bilder i marknadsföring av Sverige som turistland.

Många av regeringens medlemmar har nu varit ombord. Enligt GP så utmanade också Carl Bildt andra regeringsmedlemmar att klättra upp i riggen. Förhoppningsvis har de nu själva sett och insett att en satsning från regeringens sida på marknadsföring av Ostindiefararen skulle ge massor av PR för Sverige.

Vill du veta mer om Götheborg? Läs på www.soic.se