De stora frågorna intresserar de unga

Det är rekordmånga förstagångsväljare i höstens val. Det är närmare en halv miljon unga som röstar för första gången. Det är 15 procent fler än 2006.

Henrik Oscarsson, professorn med särskilt fokus inom statsvetenskapen kring valforskning, menar att de unga är lättrörliga och inte särskilt intresserade av partipolitik. Det är de stora frågorna som de går igång på.

Oscarsson säger till GP att unga människor bryr sig om frågor kring krig och fred, klimathot och integration. De existentiella överlevnadsfrågorna är viktiga drivkrafter.

Kristdemokraterna har en politik som bygger på det unika människovärdet, vikten av ett förvaltarskap av nauren, demokrati som en väg att bygga världsfreden, solidaritet och rättvisa. Om Oscarsson är rätt så borde ett stort antal av förstagångsväljarna lägga sin röst på Kristdemokraterna.