Folkligt uppror mot de rödgrönas kvoteringstvång

Idag klargör Göran Hägglund (GP Debatt), tydligt den skillnad som finns mellan Kristdemokraternas syn på valfrihet och de tvångstankar som de rödgröna vill införa.

Hägglund formulerar skillnaden på följande sätt:

"I grund och botten är det två sätt att se på demokrati som kommer att sättas upp mot varandra: Är demokratin till för att främja människors möjligheter till frihet och egenansvar - eller för att främja politikers möjligheter att tvinga människor att vara politiskt korrekta?"

Ska besluten fattas av politikerna eller av medborgarna? Så enkelt kan man formulera en av de viktigaste grundfrågorna i synen på hur man ska bygga ett samhälle. Jag har tidigare skrivit om Monica Green, en av de ledande S-ledamöterna som skrev. Och det som följer är ett direkt citat:

"Jag brukar tycka att politiker ska lägga sig i det mesta".

Kristdemokraterna säger tydligt: Köksbordsdemokrati - det människor kan bestämma över själva ska de också få göra det.

Jag ser Göran Hägglund framför mig som härföraren som anför de folkliga trupperna som reser sig i ett stort uppror mot de rödgrönas tvångstankar. Den 19 september kan svenska folket tydligt ge Hägglund ett mandat att få fortsätta förändringen av Sverige.

Kristdemokraterna, kvotering, Göran Hägglund