Friskolor - fria från vad?

Debatten om fristående skolor intensifieras efter Synovates undersökning där allt fler ifrågasätter konfessionella skolor, ofta kallade religiösa skolor. Många svenskar (46%) vill helt enkelt förbjuda möjligheten att starta en skola för en kyrka eller en religiös grupp. Europakonventionen medger möjligheten och någon svensk lag som förbjuder detta kommer inte att föreslås.

Däremot är det två principer som är viktiga: Den första är att föräldrarna och barnen ska tillsammans välja den lämpligaste skolan och skolformen. Det ska inte några myndigheter göra. Det andra är att all undervisning ska baseras på skollagen och andra gällande styrdokument i form av läroplan, ämnes- och kursplaner etc. Inget barn ska tvingas till undervisning om sådant som strider mot objektivitet och allsidighet.

Det är då det gäller objektiviteten som problemen uppstår. Att man på Frälsningsarméns förskola sjunger kristna sånger gör knappast någon förvånad eller upprörd. Det är nog snarare så att det vore märkligt om man uteslöt alla kristna sånger eller berättelser eftersom den kristna bekännelsen är så starkt förknippad med huvudmannen. Det barn, vars föräldrar valt den kristna förskolan, måste då kunna få delta i sången om den vill, men också kunna avstå. Att direkt utöva "religiösa riter" i skolan och tvinga elever att delta i dessa ska inte förekomma. Det är nog de flesta av oss överens om. Frivillighet måste vara en viktig princip.

Men en friskola är en fristående skola och skiljer sig på olika sätt från den kommunala skolan. Att vara fri måste ju ha någon slags innebörd. Om en friskola ska tvingas att vara lik en kommunal skola och inte utmärka sig på något sätt så faller ju hela vitsen med att de existerar. Att vara en friskola är att vara en fri skola och då måste det finnas någon form av frihetsgrad, dvs rätten att vara "annorlunda".

Är det problematiskt att man t ex ber bordsbön i förskolan? De flesta skulle nog säga att det är det om man tvingar barnen, men om et sker frivilligt är det OK. Det viktiga är att föräldrar har god insikt i vad som förekommer och ger sitt medgivande. Då barnet är tillräckligt gammalt ska det själv kunna välja att delta eller inte. För de barn som regelbundet ber bordsbön i sina hem är det fullständigt naturligt att också göra det i förskolan.

DN, SvD, Dagen
kent

Foräldrar är ju fria att inte ha sina barn på en kristen fri skola. Det är ju det frihet handlar om. Det är ingen som tvinger foräldrarna att skicka dem dit. Det är inte olagligt att uppfostra sina barn i kristen tro. En konfesionell friskola, handlar om att man vil fostra sina barn i kristen tro.Nonsens om objektiv undervisning borde man avstå från i debatten om friskolor. Ja, i matematik och i Svenska får man samma innhold som i offentliga skolor. Där kan man vara objektiv. Men i Biologi, Samhällskunskap, Religion, Historia är objektivität en illusjon. På dem områden där läroplanens verden inte passar med religiösa övertygelser har foräldrar sin fulla rätt att välja sin egen väg. T.ex angående sexual moral, homosexualität, skapelse, politiska övertygelser.Och det är just dem här områden där sekulariserade svenskar retar upp sig och vill tvinga barn inn i det socialdemokratiska ateistiska trångsyntheten.