Opinionsundersökningarna ökar spänningen

Ju närmare valet vi kommer desto intressantare är opinionsundersökningarna. Många undersökningar pekar på att de rödgröna har en stark ställning och detta sporrar allianspartierna till insatser. För min del är det förvånansvärt att inte alliansens politik får ett högre stöd eftersom de allra flesta medborgare fått det betydligt bättre ekonomiskt de senaste åren, trots lågkonjunkturen.
Den senaste undersökningen i DN pekar på att det vänder för Kristdemokraterna. Självklart är vi glada över detta och hoppas att det är en uppåtgående trend. Vi ska arbeta intensivt för att Kristdemokraterna får ett stort inflytande nästa mandatperiod.
Dagens 5,3% är ett positivit styrkebesked.