Sociala medier skapar närhet

Det finns många som ifrågasätter användandet av sociala medier. Det betecknas som tidsspill och faller i kategorin av onödigheter.

Efter att nu ha varit aktiv några år vill jag framhålla motsatsen. Sociala medier skapar närhet. All masskommunikation handlar om att man betonar mass och använder sig av tekniska kanaler för sin kommunikation. Fördelen är att man når många, men de blir knappast personliga och liknar med informationskanaler än kommunikationskanaler. Men sociala medier är inte direkt massmediala. Visst når de massor men har ändå något av en personlig touche över sig.

Jag upplever ofta att då man träffar någon av sina "social media friends" efter en helg så inleds samtalen helt annorlunda nu än innan vi "möttes" på sociala medierna. Måndagssnacket kan inledas med: Hur gick det med målandet? Klarade du av att laga tvättmaskinen? Vad roligt att ni vann matchen?

Hur var det då förut? Då frågade man: Vad gjorde du i helgen? Nu vet man en hel del om vad som hänt och kan starta samtalet på en annan nivå.

Mellan goda vänner har man också en snabb kanal att utbyta tankar och uppmuntran. Då väljer man ju oftast en "privat linje" och på så sätt blir det ändå ett personligt samtal.

Min erfarenhet är att sociala medier för människor närmare varandra.

Vad anser du? Vilka är dina erfarenheter?